Artikel 29-werkgroep

Op privacyrecht wordt toezicht gehouden door de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Iedere lidstaat van de Europese Unie (EU) heeft zo een nationale toezichthouder. Al deze toezichthouders zijn samen met de de European Data Protection Supervisor (EDPS) verenigd in de Artikel 29-werkgroep (in het Engels: Article 29 Working Party).

De Artikel 29-werkgroep geeft onafhankelijk advies over privacybeleid. Het doel van de werkgroep is om de uniforme toepassing van Europese privacywetgeving te bevorderen. De werkgroep publiceert regelmatig richtlijnen over de uitleg van privacywetgeving.

Related Juridische termen