Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Het auteurscontractenrecht is uitgewerkt in hoofdstuk IA van de Auteurswet en betreft de artikelen 25b tot en met 25h Auteurswet.

Doel auteurscontractenrecht

Makers van werken zijn veelal afhankelijk van een exploitant, die hun werk openbaar maakt. De maker moet hiervoor (een deel van) zijn auteursrechten aan de exploitant overdragen of de exploitant een licentie geven voor de exploitatie van het werk. Dit moet contractueel worden geregeld. De exploitant heeft tijdens de totstandkoming van het contract vaak een sterkere positie dan de maker van het werk. Voor de exploitant behoren deze contracten meestal tot de dagelijkse praktijk, terwijl de maker van het werk hier in veel gevallen nauwelijks mee te maken heeft. Om de contractuele positie van de maker te versterken en om voor de maker een aantal extra waarborgen te hebben, is daarom het auteurscontractenrecht bedacht.

Auteurscontractenrecht van toepassing?

Het auteurscontractenrecht is van toepassing op alle exploitatiecontracten die zijn gesloten na het in werking treden van de wet, dus na 1 juli 2015. Artikel 25e (met uitzondering van lid 6), artikel 25f en artikel 25fa zijn echter ook van toepassing op contracten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten.

Related Juridische termen