Authentieke akte

Een authentieke akte is een tussen partijen bij de notaris opgesteld en ondertekend schriftelijk stuk. Ook een akte die door een rechter is opgesteld is een authentieke akte.

Bewijskracht

De authentieke akte levert dwingend bewijs op tussen partijen. Dit betekent dat de rechter verplicht is om de inhoud van de akte voor waar aan te nemen.

Related Juridische termen