Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland als toezichthouder aangesteld op voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Tot 2016 heette deze organisatie het College bescherming persoonsgegevens (Cpb).

Taken

De belangrijkste taak van de Autoriteit Persoonsgegevens is beoordelen of personen en organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naleven. Daarnaast dienen datalekken gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens de wetgever omtrent bepaalde (privacy)wetgeving.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid om boetes uit te delen aan organisaties die de Wbp niet naleven.

Related Juridische termen