b2b

b2b (Business-to-Business) is een aanduiding die wordt gebruikt als bedrijven onderling met elkaar zaken doen. Dit is bijvoorbeeld anders dan handel tussen een bedrijf en een consument (b2c).

Juridisch relevant

Vanuit juridisch oogpunt is dit onderscheid relevant omdat er voor professionele partijen onderling (dus b2b) meer vrijheid bestaat om af te spreken wat partijen willen (contractsvrijheid). Wanneer een consument bij een overeenkomst is betrokken, kent de wet meer dwingende bepalingen.

Related Juridische termen