b2c

b2c (Business-to-Consumer) is een aanduiding die wordt gebruikt voor handel tussen een professioneel bedrijf en een consument. Dit is bijvoorbeeld anders dan bedrijven die onderling met elkaar zaken doen (b2b).

Onderscheid is juridisch relevant

Vanuit juridisch oogpunt is dit onderscheid relevant omdat er voor de handel tussen een bedrijf en een consument (b2c) veel dwingend recht geldt. Wanneer professionele partijen onderling zakendoen (dus b2b) hebben zij in beginsel de vrijheid om af te spreken wat partijen willen (contractsvrijheid).

Ook gelden sommige wetten enkel voor b2c relaties en dus niet voor b2b relaties. Een voorbeeld hiervan is de Wet koop op afstand.

Related Juridische termen