Bankgarantie

Een bankgarantie is een contract waarin de bank garandeert dat zij een bepaald bedrag aan de begunstigde bepaald, indien de begunstigde hier recht op heeft. Een bankgarantie is een vorm van een zekerheidsstelling.

Voorlopig koopcontract

Bankgaranties worden vaak gesteld bij een voorlopig koopcontract van een huis. Er wordt dan tussen partijen afgesproken dat als de koop uiteindelijk toch niet doorgaat, dat de verkoper dan toch een bepaald percentage van de koopsom krijgt. Met een bankgarantie kan de koper er dan voor zorgen dat indien de koop niet doorgaat dat de bank dit bedrag dan aan de verkoper uitkeert.

Na een uitspraak

Ook is het mogelijk om een bankgarantie in te stellen na een gerechtelijke uitspraak. Stel A wordt veroordeeld tot betaling van EUR 50.000,- aan B, dan kan A een door middel van een bankgarantie regelen dat B de EUR 50.000,- van de bank ontvangt als het vonnis onherroepbaar (dat wil zeggen dat niet meer in hoger beroep kan worden gegaan) wordt.

Related Juridische termen