Battle of forms

Het geval kan zich voordoen dat de partij die een aanbod doet zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart bij dit aanbod. De wederpartij kan vervolgens bij de aanvaarding zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. De vraag is welke algemene voorwaarden in zo’n geval van toepassing zijn. Deze situatie wordt de “battle of forms” genoemd.

De regel is dat de algemene voorwaarden waarnaar als tweede wordt verwezen niet van toepassing zijn, als de algemene voorwaarden waarnaar is verwezen niet expliciet zijn afgewezen.

Related Juridische termen