Beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomsten zijn in principe een grondslag voor een langdurige samenwerking. In sommige gevallen doet zich echter iets voor, waardoor samenwerking niet meer gewenst is en je onder de verplichtingen uit wil komen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst. Er zijn verschillende manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Welke dat zijn lees je hieronder.

Op welke wijze kan de overeenkomst worden beëindigd?

In Nederland kennen we contractsvrijheid. Dit houdt in dat het een ieder in beginsel vrij staat om zelf de voorwaarden van een overeenkomst te bepalen. Ook de duur van de overeenkomst en de wijze waarop deze kan worden beëindigd is voor partijen vrij te bepalen. Deze vergaande vrijheid voor partijen geldt niet voor de door de wetgever bepaalde bijzondere overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst.

In het algemeen kunnen overeenkomsten op een viertal wijzen worden beëindigd: door nakoming, opzegging, ontbinding of vernietiging.

Wilt uw bedrijf of organisatie een overeenkomst beëindigen of wil iemand een overeenkomst met u beëindigen? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen