Bekend merk

In het merkenrecht kunnen in een enkel geval slechts houders van “bekende merken” optreden tegen bepaald gebruik van hun merk door een derde. De vraag is wanneer een merk “bekend” is. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bepaald wanneer dit het geval is.

Bekend merk?

Van een bekend merk is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd. Om dit vast te stellen wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder het marktaandeel van het merk, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk.

Gebied van bescherming

Een bekend merk hoeft niet bekend te zijn in het gehele gebied waar zij is beschermd. Een bekend Gemeenschapsmerk hoeft dus niet in de gehele EU bekend te zijn en een bekend Benelux-merk hoeft niet in België, Nederland én Luxemburg bekend te zijn. Voldoende is dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het beschermingsgebied.

Related Juridische termen