Bekendheidsformule

De gebruiker van algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden van deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Indien de gebruiker niet heeft voldaan aan de informatieplicht, dan is een beding uit de algemene voorwaarden in principe door de wederpartij vernietigbaar.

Tenzij: de bekendheidsformule

Er kan echter geen beroep op vernietiging worden gedaan indien de wederpartij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dit beding bekend was, of geacht kon worden hiermee bekend te zijn. Dit wordt de bekendheidsformule genoemd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake is partijen regelmatig zaken met elkaar doen en de algemene voorwaarden alleen bij de eerste overeenkomst ter hand zijn gesteld.

Related Juridische termen