Beoordeling passend beschermingsniveau

De doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU is slechts mogelijk, indien dat andere land een “passend beschermingsniveau” biedt.

Beoordeling

Of sprake is van een passend beschermingsniveau wordt beoordeeld door de verantwoordelijke (degene die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt) aan de hand van de Europese richtlijn. Is in deze richtlijn vastgesteld dat het andere land een passend beschermingsniveau biedt, dan zal de verantwoordelijke dit in beginsel mogen aannemen. Indien in de richtlijn is vastgesteld dat het andere land geen passend beschermingsniveau biedt, dan zal de verantwoordelijke hier in beginsel aan moeten verbinden dat doorgifte niet is toegestaan.

Related Juridische termen