Beslagrekest

Een verzoekschrift waarin een schuldeiser aan de voorzieningenrechter vraagt om conservatoir beslag of bewijsbeslag te leggen op goederen van de schuldenaar wordt een beslagrekest genoemd.

Vereisten

Een beslagrekest moet aan een aantal vereisten voldoen. Deze zijn terug te vinden in de meest recente versie van de beslagsyllabus.

Related Juridische termen