Bewerking

Artikel 13 van de Auteurswet bepaalt dat onder een verveelvoudiging ook wordt verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm waardoor geen nieuw oorspronkelijk werk wordt gecreëerd.

Criteria

Om te bepalen of een bewerking moet worden gezien als een verveelvoudiging of als een nieuw oorspronkelijk werk. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een eventuele overname van de auteursrechtelijk beschermde trekken, de aard van het werk en de totaalindrukken van de werk.

Related Juridische termen