Bewijsbeslag

Bewijsbeslag kan op bewijsmateriaal worden gelegd om te voorkomen dat dit bewijs verloren gaat. In de normale civielrechtelijke procedures kan bewijsbeslag worden gelegd op grond van artikel 843a Rv. In intellectuele eigendomszaken kan bewijsbeslag worden gelegd op grond van de artikelen 1019a-1019d Rv.

Procedure

Bewijsbeslag moet bij de voorzieningenrechter worden aangevraagd. In een verzoekschrift moet worden omschreven op welk bewijsmateriaal de partij beslag wil leggen. Dit moet duidelijk en precies worden omschreven. De voorzieningenrechter zal vervolgens een belangenafweging maken tussen de belangen van de betrokken partijen en oordelen of bewijsbeslag wel of niet geoorloofd is.

Risico

Het risico van het leggen van bewijsbeslag is dat het mogelijk is dat het bewijsbeslag achteraf ten onrechte blijkt gelegd. De partij die het bewijsbeslag heeft aangevraagd, is hiervoor dan in beginsel aansprakelijk.

Related Juridische termen