Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Bewijsbeslag

Bewijsbeslag kan op bewijsmateriaal worden gelegd om te voorkomen dat dit bewijs verloren gaat. In de normale civielrechtelijke procedures kan bewijsbeslag worden gelegd op grond van artikel 843a Rv. In intellectuele eigendomszaken kan bewijsbeslag worden gelegd op grond van de artikelen 1019a-1019d Rv.

Procedure

Bewijsbeslag moet bij de voorzieningenrechter worden aangevraagd. In een verzoekschrift moet worden omschreven op welk bewijsmateriaal de partij beslag wil leggen. Dit moet duidelijk en precies worden omschreven. De voorzieningenrechter zal vervolgens een belangenafweging maken tussen de belangen van de betrokken partijen en oordelen of bewijsbeslag wel of niet geoorloofd is.

Risico

Het risico van het leggen van bewijsbeslag is dat het mogelijk is dat het bewijsbeslag achteraf ten onrechte blijkt gelegd. De partij die het bewijsbeslag heeft aangevraagd, is hiervoor dan in beginsel aansprakelijk.

Related entries

Nick Vrugt
Volg mij op

Nick Vrugt

IT-Jurist at LAWFOX
Nick Vrugt (1991) is IT-Jurist bij LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, het auteursrecht, het contractenrecht en het internationaal privaatrecht. Naast juridische werkzaamheden schrijft Nick regelmatig blogs voor op de website van LAWFOX.
Nick Vrugt
Volg mij op

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie