Blockchain

De blockchain is een gedistribueerd onveranderlijk digitaal registratiesysteem van data, waarvoor tussenkomst van een vertrouwde derde partij niet is vereist. In de toekomst is het mogelijk dat de blockchain een grote rol zal gaan spelen in de juridische wereld. Onder meer de ontwikkeling van slimme contracten (contracten die zichzelf uitvoeren) is hierbij van belang.

Bitcoin

Momenteel is blockchain het meest bekend als de techniek achter Bitcoin. Bitcoin is een cryptografische munteenheid, die niet wordt ondersteund door banken of de overheid. Bitcoin is een leuke eerste toepassing van de blockchain, maar in potentie zijn de mogelijkheden van de blockchain groter. In dit registratiesysteem kunnen immers niet enkel financiële transacties (zoals bij Bitcoin het geval is) worden opgenomen, maar in principe kunnen alle soorten data of bezittingen worden geregistreerd en worden overgedragen in de blockchain.

Grootboek

De blockchain is als het ware een gedeeld digitaal grootboek, waarin iedere transactie vanaf het allereerste begin van de blockchain is geregistreerd. Iedere gebruiker van de blockchain heeft een persoonlijke kopie van het digitale grootboek. Elke keer als een transactie in de blockchain plaatsvindt, wordt dit opgenomen in de blockchain. De keten in de blockchain wordt dus steeds langer.

Openbaar

De transacties in de blockchain zijn openbaar, maar dit betekent niet dat de inhoud van de transacties ook openbaar is. De data in de blockchain worden immers opgeslagen in pakketjes die “blocks” worden genoemd. De inhoud van deze blocks wordt cryptografisch gehashed (vertaald naar een niet terug te herleiden code) en opgenomen in een lineaire keten. Vanwege het feit dat de code in elk block aansluit bij de code uit het vorige block in de keten, kan de data in de keten niet worden gewijzigd en is deze onveranderlijk. Deze eigenschappen maken blockchain in beginsel veilig en betrouwbaar.

Related Juridische termen