Boetebeding

Een boetebeding is een beding waarin is bepaald dat, indien een partij in de nakoming van haar tekortschiet, een boete verschuldigd is.

Matiging boete

Op grond van artikel 6:94 BW kan de rechter de boete, die is verschuldigd op grond van het boetebeding, matigen indien de schuldenaar dit verzoekt en de billijkheid dit eist.

Related Juridische termen