Cassatie

Cassatie is het in beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van een rechtbank of een gerechtshof. Vaak zal dit een uitspraak van een gerechtshof zijn, maar soms komt een uitspraak van de rechtbank waartegen beroep is ingesteld direct voor de Hoge Raad. Het gerechtshof wordt dan overgeslagen.

In cassatie wordt in beginsel niet meer naar de feiten van de zaak vastgesteld. De Hoge Raad is geen feitenrechter. In cassatie wordt alleen gekeken of de rechtsregels juist op het feitencomplex zijn toegepast.

Related Juridische termen