Aansprakelijkheidsrecht

Hij die tegen een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Op grond van artikel 6:162 BW dient aan een aantal eisen te zijn voldaan, wil sprake zijn van deze vorm van aansprakelijkheid.