Auteursrecht

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk op openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk.