Procesrecht

Het procesrecht regelt hoe een gerechtelijke procedure verloopt. Hieronder vallen zowel regels met betrekking tot de wijze waarop gerechtelijke procedures verlopen, als regels over hoe de rechterlijke instanties procedures moeten behandelen.