Cease and desist

Een “cease and desist” brief is een brief waarin aan een partij wordt gevraagd om een bepaalde handeling te staken en gestaakt te houden. Vaak wordt de desbetreffende partij gevraagd te verklaren (door middel van ondertekening van de brief) dat zij de handeling staakt en gestaakt zal houden.

Deze brieven worden vaak gebruikt bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, maar ze kunnen in principe voor elke onrechtmatige handeling worden gebruikt.

Related Juridische termen