Cloud computing

Cloud computing is het afnemen van data, diensten, software e.d. uit de cloud. Cloud computing is populair, omdat het flexibel is. Je kan met meerdere computers bij de data en hoeft de data niet op de eigen harde schijf op te slaan.

Juridische vragen

Vanuit juridisch perspectief gezien, roept het werken in de cloud een aantal vragen op, zoals:

  • Wie is rechthebbende op de data in de cloud?;
  • Wie is aansprakelijk voor onrechtmatige data in de cloud?;
  • Hoe dient de clouddiensten om te gaan met de data (privacy)?; en
  • Kan een schadeclaim worden ingediend als de dienst tijdelijk niet beschikbaar is?