Computerprogramma

Een computerprogramma is een verzameling instructies die door een computer kunnen worden uitgevoerd. Computerprogramma’s worden geschreven in een bepaalde code (programmeertaal), zodat de instructies daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door een computer.

Bescherming

Een computerprogramma kan zijn beschermd. Indien het computerprogramma origineel en creatief is kan zij bescherming genieten onder het auteursrecht.
In sommige gevallen kan voor een computerprogramma een octrooi (patent) worden verleend,

Related Juridische termen