Computervredebreuk

Het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem wordt vaak hacken genoemd. Een andere benaming hiervoor is computervredebreuk. Dit is een misdrijf en is strafbaar gesteld in artikel 138ab lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Voorbeelden uit de wet

Er bestaat geen gelimiteerde lijst met wat al dan niet onder computervredebreuk wordt verstaan. De wet geeft daarentegen wel vier voorbeelden van wat hieronder bijvoorbeeld wordt begrepen. Van computervredebreuk is sprake, indien toegang wordt verworven:

a. door het doorbreken van een beveiliging;
b. door een technische ingreep;
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel; of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Related Juridische termen