Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een vorm van beslag, die plaatsvindt vóórdat een vonnis is gewezen. Het doel van een conservatoir beslag is om te voorkomen dat de schuldenaar bepaalde vermogensbestanddelen verkoopt (of bezwaart met bijvoorbeeld een pandrecht) voordat een vonnis is gewezen waarmee de schuldeiser tot executie kan overgaan.

Procedure

Voor conservatoir beslag is beslagverlof van de voorzieningenrechter vereist. Hiervoor dient een verzoekschrift te worden ingediend, waarin de vordering op de schuldenaar wordt omschreven en waarop de schuldeiser beslag wil leggen. De schuldenaar wordt vaak niet in de procedure gehoord, omdat hij dan alsnog de betreffende vermogensbestanddelen aan het verhaal kan onttrekken.

Vonnis

Als de vordering van de schuldeiser uiteindelijk wordt toegewezen, dan gaat het conservatoire beslag over in executoriaal beslag en kan de schuldeiser hiermee tot executie overgaan.

Als de vordering wordt afgewezen, dan kan de schuldeiser aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het gelegde beslag.

Related entries

Wouter Dammers
Volg mij op:

Wouter Dammers

Advocaat at LAWFOX
Wouter Dammers (1985) is internetadvocaat en oprichter van LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, conflictmanagement, privacyrecht en auteursrechtelijke en octrooirechtelijke vraagstukken met betrekking tot software. Wouter procedeert op regelmatige basis op het gebied van het internetrecht, zowel voor de rechtbank, het gerechtshof als via arbitrage. Wouter heeft de Grotius-opleiding Informaticarecht voltooid.
Wouter Dammers
Volg mij op:

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie