Consumentenbescherming

Consumentenbescherming of consumentenrecht betreft het geheel van regelgeving waarbij wordt beoogd de positie van de consument te versterken. Het idee hierachter is dat een consument meestal de zwakkere partij is.

Voorbeelden

Er zijn in de wet verschillende vormen van consumentenbescherming opgenomen. Zo bestaat de Wet koop op afstand, waarin de consument onder meer het recht krijgt om een koop binnen 14 dagen te zonder opgaaf van reden te herroepen indien de aankoop online (of op andere wijze “op afstand”) en bij een professionele partij is gedaan. Ook zijn aansprakelijkheidsbeperkingen jegens consumenten in beginsel niet toegestaan.

Related Juridische termen