Continuïteit

Voor klanten is het van belang dat indien er een storing is bij de leverancier van een dienst of deze failliet gaat, dat de klant dan toch op een of andere manier van de dienst gebruik kan blijven maken. Dit wordt de continuïteit (van de dienst) genoemd. In de IT is de continuïteit van groot belang bij clouddiensten zoals bijvoorbeeld een hosting of een SaaS.

Hoe regelen?

De continuïteit kan op verschillende manieren worden geregeld. Zo is er de klassieke escrow waarbij de broncode software wordt gedeponeerd bij een (vertrouwde) derde partij, deze broncode wordt dan aan de klant ter beschikking gesteld in geval van faillissement van de leverancier. Ook is er speciaal een stichting opgericht om de continuïteit van internetdiensten te waarborgen, namelijk de Stichting Continuïteit Internetdiensten. Deze Stichting regelt de continuïteit niet via een escrow, maar zorgt er contractueel voor dat de dienst voor een bepaalde periode wordt doorgeleverd wanneer de continuïteit in gevaar is.

Related Juridische termen