Contractsvrijheid

In Nederland geldt contractsvrijheid. Dat wil zeggen dat partijen zelf mogen besluiten met wie zij een contract aangaan en wat de inhoud van dit contract is. Uiteraard zijn er een aantal dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen waaraan een contract dient te voldoen, maar deze bepalingen gelden met name wanneer een zwakkere partij (zoals een consument of huurder) onderdeel uit maakt van het contract.

Voor professionele partijen, die met elkaar een contract sluiten, rijkt de contractsvrijheid zeer ver. Partijen bepalen zelf wat ze afspreken en dit is ook bindend tussen die partijen.