Cybercrime

De digitalisering van de samenleving biedt nieuwe mogelijkheden om criminaliteit te plegen met behulp van ICT. Deze vorm van criminaliteit wordt computercriminaliteit of cybercrime genoemd. Cybercrime is één van de hardst groeiende categorieën van criminaliteit.

Wat is cybercrime?

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Dit is breder dan het op het eerste gezicht lijkt. Je hoeft niet per definitie direct te denken aan iets dat je op je computerscherm plaatsvindt. Tegenwoordig bevatten veel producten computerchips (denk aan de OV-chipkaart, telefoons en bankpassen). Al deze producten kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen door middel van cybercrime. Ook kunnen hele bedrijfssystemen worden platgelegd of gemanipuleerd door cybercriminelen.

Veelvoorkomende gevallen van cybercrime

Bekende voorbeelden van computercriminaliteit zijn computervredebreuk (het ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computersysteem), ongeoorloofd computerdata manipuleren, ongeoorloofd computersystemen uitschakelen, het verspreiden van virussen, het stelen van iemands (digitale) identiteit en het gijzelen van gegevens op een computer (ransomware).

Schadevergoeding

Strafrechtelijk gezien kan van cybercrime aangifte worden gedaan. Civielrechtelijk kan men schadevergoeding van de desbetreffende persoon vorderen. Dat betekent dat een bedrijf of organisatie tegen een ander bedrijf, organisatie of persoon een eis in kan stellen tot vergoeding van de schade die geleden is door de cybercrime. Zo kan het opruimen van de schade en het controleren van achtergebleven software zoals rootkits kan een tijdrovende klus zijn. Maar ook het verkrijgen van vergoeding van immateriële schade, bijvoorbeeld vanwege schending van de privacy of het recht op eigendom, behoort tot de mogelijkheden. Ook gegevensdiefstal kan leiden tot schadevergoeding.

Praktijk

In de praktijk zal de dader van de computercriminaliteit gesommeerd moeten worden tot vergoeding van de schade en zo nodig voor de rechter moeten worden gedaagd. De rechter kan de computercrimineel dan aansprakelijk stellen voor vergoeding van de geleden schade veroorzaakt door de desbetreffende activiteit.

Heeft uw bedrijf of organisatie schade geleden wegens cybercriminaliteit? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van uw slagingskansen te krijgen.

Related Juridische termen