Data

De letterlijke vertaling uit het Latijn van het woord data is “gegevens”. In de ICT wordt met data “computergegevens” bedoeld.

Geen eigendom van data

Volgens de wet is het niet mogelijk om een eigendomsrecht te hebben op data. Eigendomsrechten kunnen alleen rusten op voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Data zijn geen stoffelijk object en vallen dus niet onder de reikwijdte van deze definitie.

Wel intellectueel eigendom

Het is wel mogelijk om intellectuele eigendomsrechten op data te hebben. Op data kunnen auteursrechten of databankenrechten rusten, mits voldaan is aan de vereisten voor bescherming.

Related Juridische termen