Databankbescherming

Een databank wordt onder het auteursrecht beschermd indien ten aanzien van de databank creatieve keuzes zijn gemaakt. Sommige databanken zijn niet creatief en worden dus niet door het auteursrecht beschermd. Indien in de totstandkoming van die niet creatieve databank substantieel is geïnvesteerd, dan kan aan deze databank toch bescherming toekomen op basis van het sui generis databankenrecht.

Databankenwet

Het sui generis databankenrecht wordt geregeld in de Databankenwet. De Databankenwet geeft de volgende definitie van een databank:

“een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.”

Substantiële investering

Een vereiste van een beschermde databank is dat in die databank substantieel moet zijn geïnvesteerd. Het maakt hierbij niet uit of de investering is gedaan in de verkrijging, controle of presentatie van de gegevens. Ook maakt het niet uit of de investering kwalitatief (er is veel deskundigheid in geïnvesteerd) of kwantitatief (er is veel tijd en geld in gestoken) is.

Rechten

De Databankenwet kent aan de productent van de databank het exclusieve recht toe om de databank op te vragen en her te gebruiken. Derden hebben voor deze handelingen toestemming nodig van de producent. Het opvragen van de databank is vergelijkbaar met het verveelvoudigen uit het auteursrecht. Het hergebruiken van de databank is vergelijkbaar met het openbaar maken.

Related Juridische termen