Derdenbeslag

Beslag kan worden gelegd op vermogensbestanddelen die in het bezit zijn van de schuldenaar. Het is echter ook mogelijk om beslag te leggen op vermogensbestanddelen die in het bezit zijn van een partij die buiten de rechtsverhouding staat tussen schuldeiser en schuldenaar. Dit is het derdenbeslag.

Voorbeelden

Voorbeelden van het derdenbeslag zijn het beslag op de bankrekening van de schuldenaar of op het loon van de schuldenaar. Het beslag wordt dan respectievelijk gelegd bij de bank of de werkgever van de schuldenaar.

Bevrijdend betalen

Indien derdenbeslag is gelegd, heeft de derde – door directe betaling aan de schuldeiser – bevrijdend betaald jegens de schuldenaar.

Related Juridische termen