Deskundigenbericht

Een deskundigenbericht is een advies van een deskundige in een gerechtelijke procedure. Een deskundigenbericht kan zowel door partijen als door de rechter worden aangevraagd.

Kosten

De deskundige heeft recht op schadeloosstelling en loon. Dit zal door partijen moeten worden betaald. De deskundige zal voorafgaand aan het deskundigenbericht de kosten begroten, waarna door (één van de) partijen een voorschot dient te worden betaald.

IT

Vanwege het feit dat IT-zaken vaak complex zijn en rechters hier niet per definitie in zijn gespecialiseerd, komt een deskundigenbericht in IT-zaken regelmatig voor.

Related Juridische termen