Duurovereenkomst

Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich tot een voortdurende prestatie voor een langere tijd hebben verbonden. Het kan hierbij gaan om overeenkomsten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Opzegging

Het opzeggen van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel toegestaan. Ook wanneer geen opzegmogelijkheid is overeengekomen. De redelijkheid en billijkheid kunnen echter met zich brengen dat voor de opzegging een opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat er een schadevergoeding moet worden betaald door de opzeggende partij.

Het eenzijdig opzeggen van een duurovereenkomst voor bepaalde tijd – waarbij geen tussentijdse opzegmogelijkheid is bedongen – is in beginsel niet toegestaan

Related Juridische termen