Dwangsom

Een rechter kan een veroordeling een dwangsom koppelen. Dit wordt ook wel last onder dwangsom genoemd. De veroordeelde partij dient dan een bepaald bedrag (de dwangsom) aan de wederpartij te betalen, indien de voorwaarden uit de veroordeling niet worden nageleefd. Een dwangsom wordt vaak per tijdseenheid (bijvoorbeeld per dag) verbeurd.

Related Juridische termen