E-commerce

E-commerce (ook wel: elektronisch zakendoen) is de term die wordt gebruikt voor het bedrijven van elektronische handel. Met name het internet heeft gezorgd voor een enorme toename in e-commerce.

Andere regels

Voor e-commerce bestaat aanvullende regelgeving. Zo valt een koop op internet te kwalificeren als een koop op afstand, De Wet koop op afstand is dan ook van toepassing. Ook ten aanzien van de informatieplicht met betrekking tot algemene voorwaarden gelden aanvullende regels: De gebruiker van algemene voorwaarden moet niet alleen de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stellen, maar moet ook zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden op kan slaan zodat deze op een later tijdstip kunnen worden geraadpleegd.