Eigen schuld

Degene jegens wie wanprestatie of een onrechtmatige daad wordt gepleegd, heeft recht op schadevergoeding. Het kan voorkomen dat een deel van de schade het gevolg is van de “eigen schuld” van de benadeelde.

Vermindering schadevergoeding

Indien sprake is van eigen schuld wordt de schadevergoeding in beginsel verminderd met het bedrag dat toe te rekenen is aan het gedrag van de benadeelde zelf.
Zo’n vermindering op grond van eigen schuld komt regelmatig voor bij ongelukken in het verkeer, waarbij beide partijen een fout hebben gemaakt.

Related Juridische termen