Eigendom

Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Het eigendomsrecht geeft de eigenaar de mogelijkheid om naar eigen inzicht over de zaak te beschikken, zolang hiermee geen rechten van anderen worden geschonden.

Alleen zaken (stoffelijke objecten) kunnen eigendom zijn van iemand. Wanneer iemand het meest omvattende recht heeft op iets dat geen zaak is (zoals een vorderingsrecht) wordt diegene geen eigenaar genoemd, maar rechthebbende.

Related Juridische termen