Elektronisch contracteren

Bij een overeenkomst zien de meeste mensen een door partijen ondertekend contract voor zich. Het sluiten van overeenkomsten is echter vormvrij en kan in iedere vorm geschieden. Het enige juridische vereiste is dat de overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding. Een mondelinge overeenkomst en een elektronisch gesloten contract zijn dus ook gewoon rechtsgeldig.

Elektronisch contract

Elektronisch contracteren is het op elektronische wijze sluiten van overeenkomsten en is een vorm van digitaal zakendoen. Indien sprake is van aanbod en aanvaarding zijn deze gewoon rechtsgeldig. Een elektronisch gesloten overeenkomst kan door partijen (digitaal) worden ondertekend, maar dit hoeft niet per se (alhoewel het wel is aan te raden). Als de digitale overeenkomst is ondertekend, dan is deze volgens de wet een akte. Men spreekt dan ook wel van een elektronisch contract.

Digitale handtekening

Aan een elektronische (of digitale) handtekening stelt de wet wel een aantal vereisten (artikel 3:15a lid 2 BW). Zo moet de handtekening onder meer op unieke wijze zijn verbonden aan de ondertekenaar en moet de handtekening het mogelijk maken de ondertekenaar te identificeren.

Related Juridische termen