elektronische-communicatiedienst

Elektronische-communicatiedienst is een begrip die in de ePrivacy Verordening wordt gebruikt. Het begrip is gedefinieerd in het Europees Wetboek voor elektronische communicatie. Daarin staat dat onder het begrip internettoegangsdiensten en diensten die hoofdzakelijk of volledig bestaan uit het overbrengen van signalen. Ook persoonlijke communicatiediensten vallen eronder. Dit zijn diensten die een interactieve uitwisseling van informatie tussen een eind aantal personen mogelijk maken. Bekende voorbeelden zijn Whatsapp, Facebook Messenger, Skype e.d.

Ook de communicatie tussen machines onderling – zoals het geval is bij The Internet of Things – valt onder de reikwijdte van elektronische-communicatiediensten. De EPV is dus van toepassing op Internet of Things. Daarnaast vallen bijvoorbeeld wifi-hotspots onder de reikwijdte daarvan.

Related Juridische termen