Escalatie

Escalatie is het (geleidelijk) verergeren van een conflictsituatie. Idealiter komen partijen tot een oplossing van het conflict voordat het conflict is geëscaleerd. In sommige gevallen blijkt dit echter niet mogelijk en moet voor de oplossing een mediator, arbiter of een rechter te pas komen.

Related Juridische termen