Escrow

In de ICT komt het geregeld voor dat de ICT-leverancier en ICT-afnemer een escrow overeenkomst sluiten. Met een escrow overeenkomst spreken partijen een regeling af voor de continuïteit van de automatisering binnen een bedrijf of organisatie.

Broncode

In een klassieke escrow overeenkomst wordt vaak afgesproken dat de broncodes van software en alle bijbehorende technische documentatie op een veilige plaats worden opgeslagen. De gedeponeerde broncodes en documentatie worden geregeld gecontroleerd op bruikbaarheid en volledigheid. Wanneer er sprake is van een faillissement of een ander ‘triggering event’ zorgt de escrow regeling ervoor dat de broncode in bewaarneming ten behoeve van de ICT-afnemer wordt gehouden.

Afgifte

De afgifte van de broncode vindt vervolgens plaats wanneer de ICT-afnemer de broncode nodig heeft om het voortdurend gebruik te kunnen waarborgen. In het geval van SaaS contracten of een cloud service worden er vaak nog aanvullende afspraken gemaakt die specifiek met die situaties rekening houden.

Related Juridische termen