Europees betalingsbevel

Het Europees betalingsbevel maakt het binnen de Europese Unie mogelijk om een onbetwiste geldvordering op een buitenlandse schuldenaar via de rechter in te vorderen. Dit betalingsbevel kan worden verzocht via een procedure bij de rechtbank waarbij partijen niet voor de rechtbank hoeven te verschijnen.

Procedure

De procedure voor het Europees betalingsbevel is als volgt. Er dient een verzoek door middel van een standaardformulier te worden ingediend bij de bevoegde rechtbank. De rechtbank beslist vervolgens op dit verzoek, zonder de schuldenaar op te roepen.

Als de rechtbank besluit het Europees betalingsbevel uit te vaardigen, dan wordt de schuldenaar in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen of om verweer aan te tekenen. Als door de schuldenaar verweer wordt aangetekend, dan verandert de procedure in een normale gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechtbank.

Related Juridische termen