Europese verordening

Een Europese verordening is een Europees besluit van algemene strekking. Een Europese verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat van de Europese Unie (EU).

Verbindend

Een Europese verordening is verbindend in al haar onderdelen. Dit houdt in dat een verordening niet eerst hoeft te worden omgezet in nationale wetgeving, maar dat zij direct verbindend is. Dit is anders dan een Europese richtlijn die wel eerst in nationale wetgeving moet worden omgezet.

Rechtstreekse werking

Een verordening heeft rechtstreekse werking. Dit houdt in dat rechtssubjecten in de EU rechtstreeks rechten en plichten aan de verordening kunnen ontlenen.

Related Juridische termen