Europese richtlijn

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie (EU). Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is. Aan de lidstaten wordt zelf de keuze gelaten met welke middelen zij dit resultaat bereiken. Anders dan een Europese verordening dient een Europese richtlijn wel worden omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijnconforme interpretatie

Nationale regelgeving over een bepaald onderwerp dient zoveel mogelijk te worden uitgelegd in het licht van de Europese richtlijn betreffende dat onderwerp. Dit wordt richtlijnconforme interpretatie genoemd.

Related Juridische termen