Ex parte

Een ex parte stelt houders van intellectuele eigendomsrechten in de positie om een einde te maken aan een dreigende inbreuk. De ex parte is enigszins vergelijkbaar met een kort geding. Bij een ex parte wordt de wederpartij echter niet gehoord. Aangezien dit zeer ingrijpend is voor de wederpartij, zal een ex parte niet zomaar worden toegewezen. In ieder geval zal bij de eisende partij sprake moeten zijn van een zeer spoedeisend belang.

Verzoekschrift

De eisende partij dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Hierin stellen zij dat sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en vorderen zij een verbod op bepaalde handelingen van de wederpartij op straffe van dwangsommen.

Verbod

Nadelen van de ex parte zijn dat alleen een verbod op een bepaalde inbreukmakende handelingen kan worden gevorderd. Er kan in deze procedure dus ook geen schadevergoeding worden gevorderd.

Bodemprocedure

Na de ex parte moet een bodemprocedure bij de rechtbank worden gestart, zodat de wederpartij de kans krijgt zich te verdedigen. In deze bodemprocedure kunnen andere vorderingen worden ingesteld. Zo kan in deze bodemprocedure bijvoorbeeld wel schadevergoeding worden gevorderd. 

Related Juridische termen