Executie

Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen, kan deze aan de gerechtsdeurwaarder worden gezonden om het vonnis te “executeren”. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder nakoming van de in het vonnis uitgesproken veroordeling kan gaan “afdwingen”.

Hoe afdwingen?

In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder de persoon die of het bedrijf dat is veroordeeld te sommeren om aan het vonnis te voldoen. Dit betekent dat één laatste kans wordt gegeven om vrijwillig aan het vonnis te voldoen.
Indien de persoon of het bedrijf hieraan geen gehoor geeft, kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van executoriaal beslag.

Related Juridische termen