Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is een vorm van beslag die kan worden gelegd ná toewijzing van een vordering in een gewezen vonnis. Het doel van executoriaal beslag is om de goederen van de schuldenaar waarop beslag is gelegd te verkopen en de toegewezen vordering uit de opbrengst hiervan te voldoen.

Conservatoir wordt executoriaal beslag

Wanneer in de procedure voorafgaand aan het vonnis reeds conservatoir beslag op vermogensbestanddelen is gelegd door de schuldeiser, dan wordt dit beslag na betekening van het vonnis omgezet in een executoriaal beslag.

Related Juridische termen