Exploot

Een exploot is een proces verbaal van de gerechtsdeurwaarder waarin hij verslag doet van het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk. Handelingen die in een exoot worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld: het leggen van beslag of het betekenen van een dagvaarding.

Betekening

Het exploot dient als bewijs dat het gerechtelijke stuk daadwerkelijk door de betreffende persoon is ontvangen. De gerechtsdeurwaarder zal altijd proberen het exploot in persoon te betekenen. Als dat niet mogelijk is, dan mag hij het gerechtelijke stuk afgeven aan een huisgenoot of aan iemand anders van wie het aannemelijk is dat deze ervoor zorgt dat het stuk degene voor wie het bestemd is op tijd bereikt. Als ook dit niet lukt, zal de gerechtsdeurwaarder het stuk in een gesloten envelop op het betreffende adres achterlaten.

Related Juridische termen